Informace pro klienty

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2021

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude...

Více ...

Vážení uživatelé,

situace spojená s pandemií covid-19 se zklidnila a život se nám navrací "do normálu". Kontaktní místo společnosti AVAL je otevřeno, ale žádáme vás, abyste i nadále dodržovali platná opatření.

Důležitým požadavkem v této době byla nutnost mít k dispozici informace on-line a ten...

Více ...

Informace k distribuci rozúčtování a vyúčtování služeb: Informace_vyuctovani.pdf

Vysvětlivky k sestavě "Vyúčtování služeb ...": VyuA4_vysvetlivky.pdf

Vážení uživatelé,informovali jsme vás, že naše kontaktní místo na Sokolské ulici čp. 1267 ve Valašském Meziříčí je od vyhlášení výjimečného sta...

Více ...

Vážení klienti,

situaci kolem pandemie koronaviru sledujeme a pečlivě vyhodnocujeme - jednak ve vztahu k námi spravovaným domům, ale i s ohledem na zajištění bezpečnosti zaměstnanců společnosti AVAL a s tím souvisejícím fungování společnosti AVAL pro klienty.

Naše společnost nepřerušila práce -...

Více ...

Nabídka společnosti BLANKYT PLUS spol. s r. o. ve Valašském Meziříčí

Nabízíme společenstvím vlastníků a bytových domů desinfekci společných prostor jejich domů.

Z praxe víme, že ne všichni občané mají možnost si desinfekci společných prostor provést, proto přicházíme s nabídnou desinfekce za zv...

Více ...

Uzavření kontaktního místa: AVAL_UzavreniKM.pdf

Informace pro vlastníky a nájemníky: Blizsi_informace2.pdf

Vážení klienti,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) n...

Více ...

Povinnost nosit roušku: rouska.pdf

Bližší informace naleznete na tomto ODKAZU

Informace - konec stavu nouze: info_zlin_koronavirus_18052020.pdf

Více ...

Vážení klienti,

žádáme Vás, pokud potřebujete do konce roku 2020 řešit záležitosti spojené s užíváním prostor, které máme ve správě, abyste nás kontaktovali s předstihem. S ohledem na současnou situaci je naše kontaktní místo na Sokolské ulici 1267 uzavřeno. Kontaktovat nás můžete prostředn...

Více ...

Uzavreni_202010.pdf Blizsi_informace_pro_najemniky_a_vlastniky.pdf Dočasné uzavření kontaktního místa Vážení klienti, v souvislosti s aktuální situací dočasně uzavírám z preventivních důvodů pro veřejnost provoz kontaktního místa na ulici Sokolská 1267 ve Valašském Meziříčí. Cílem tohoto op...

Více ...

Uprava_uredni_doby.pdf

Úprava úředních hodin AVAL, spol. s r. o. V návaznosti na přijatá usnesení Vlády ČR v rámci krizových opatření dochází k úpravě úřední doby do 25.10. 2020 následovně: Pondělí: 09:00-11:00, 13:30-16:30 Středa: 09:00-11:00, 13:30-16:30, vždy pouze po předchozí...

Více ...

Vážení klienti, ve dnech 23.12.2019 až 3.1.2020 bude sídlo společnosti pro klienty zavřené. Žádáme Vás, pokud potřebujete do konce roku 2019 řešit nějaké záležitosti spojené s užíváním prostor, které máme ve správě, abyste nás navštívili s předstihem. Od 23.12.2019 do 3.1.2020 Vaše žádosti nebudeme...

Více ...

pf2019_aval.pdf

Vážení klienti, děkujeme vám za důvěru a spolupráci v roce 2018 a přejeme vám svátky plné pohody a úspěšný rok 2019.
AVAL

Více ...

Více informací Informativní leták: AVAL_letak_SVJ.pdf

AKTIVNÍ SVJ PRO - informace k modulu pro statutární zástupce a vlastníky jednotek - klienty společnosti AVAL.

Vážení statutární zástupci, dovolte nám, abychom Vás oslovili s nabídkou modulů pro vzdálený přístup do dat naší společnosti.

...

Více ...

SmartCity.jpg

Rozhovor pro Obelisk: Chytré město - Smart City

Více ...

Predseda_informace.PNG

Rozhovor pro Obelisk: Profesionální předseda SVJ a právo na informace.

Více ...