Informace k distribuci rozúčtování a vyúčtování služeb

Informace k distribuci rozúčtování a vyúčtování služeb: Informace_vyuctovani.pdf

Vysvětlivky k sestavě "Vyúčtování služeb ...": VyuA4_vysvetlivky.pdf

Vážení uživatelé,
informovali jsme vás, že naše kontaktní místo na Sokolské ulici čp. 1267 ve Valašském Meziříčí je od vyhlášení výjimečného stavu vládou ode dne 16.3.2020 uzavřeno (bližší informace máme uvedeny od 13. 3. 2020 na našich webových stránkách).
Naše společnost práce nepřerušila, běžně vyřizujeme záležitosti nájemníků i vlastníků bytů na základě jejich podání telefonických ale hlavně podání formou elektronické pošty. V současné době již distribuujeme hotové rozúčtování služeb a vyúčtování záloh spojených s užíváním jednotek.

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím k dalšímu postupu při předání výsledků vyúčtování záloh:
a) uživatelé, jež nám vrátili vyplněný formulář s kontaktními údaji, obdrží své vyúčtování služeb do své e-mailové schránky. Potvrďte nám prosím, že jste vyúčtování v zaslaném e-mailu obdrželi (klikněte v e-mailové zprávě na odkaz nazvaný "zde"), NEJPOZDĚJI do 24.4.2020.

b) uživatelé, jež nám nedodali své kontaktní údaje, obdrží své vyúčtování od statutárního zástupce svého domu.K vyúčtování jsme přiložili i formulář pro vyplnění kontaktních údajů. Prosím o vyplnění a zaslání formuláře NEJPOZDĚJI do 15.5.2020, abychom Vám mohli případný přeplatek z vyúčtování zaslat na Vámi definovaný bankovní účet. Kdo neuvede bankovní účet, obdrží poštovní poukázku B a přeplatek si musí vyzvednout osobně na poště. Poukázka B je zpoplatněna podle platného ceníku České pošty a.s..

Pro zjednodušení komunikace nyní zpřístupňujeme údaje k jednotce, případně k SVJ, i elektronicky v rámci modulu Aktivní SVJ PRO. Máte zde k dispozici mimo jiné i sestavu vyúčtování služeb kdykoli k nahlédnutí, odečty měřidel ke kontrole, aktuální předpis a řadu dalších informací. Zvažovali jsme vhodnost zpřístupnění modulu v současné době pro všechny naše klienty a jsme plně přesvědčeni, že Vám tato služba může učinit život jednodušším.

Po dohodě s autory tohoto software můžete modul užívat zdarma s platností do konce prázdnin (do 31.8.2020), po této době bude přístup automaticky ukončen, s výjimkou objednaných přístupů do modulu Aktivní SVJ PRO.

Bližší informace o přístupu do modulu obdržíte v následujících e-mailech.

Zatím je nejasné, jak dlouho budou omezení nařízená vládou trvat. Změny nás nutí měnit zažité postupy a zvyklosti. V této souvislosti jsem přesvědčený, že moderní technologie, zpřístupňující informace v digitální formě jako modul Aktivní SVJ PRO, jsou velkým přínosem a usnadněním.

Přeji Vám klidné dny.

Ve Valašském Meziříčí 16. dubna 2020.

Ing. Jiří Ovčáček, ředitel společnosti AVAL, spol. s r. o.

Next Post Previous Post