Dočasné uzavření kontaktního místa od 16.3.2020

Uzavření kontaktního místa: AVAL_UzavreniKM.pdf

Informace pro vlastníky a nájemníky: Blizsi_informace2.pdf

Vážení klienti,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky ode dne 12. března 2020 14:00 hod. na dobu 30 dnů jsem uzavřel z preventivních důvodů pro veřejnost kontaktní místo na ulici Sokolská 1267 ve Valašském Meziříčí od 16. 3. 2020 do odvolání.

Pokud budete potřebovat řešit záležitosti spojené s bydlením a správou nemovitosti, kontaktujte naši společnost prosím formou e-mailu nebo telefonicky. Naše kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách: https://www.aval.cz/kontakty.

Pokud nám budete chtít předat písemnosti, využijte prosím naši označenou poštovní schránku v sídle společnosti AVAL, spol. s r. o. na Sokolské ulici 1267.

Nadále, byť s tímto provozním omezením, budeme poskytovat své služby našim klientům včetně probíhajícího rozúčtování a vyúčtování služeb.

Věřím, že toto dočasné opatření přijmete s pochopením.

Ve Valašském Meziříčí 13. 3. 2020.

Ing. Jiří Ovčáček

ředitel společnosti


Vážení klienti, budeme se nadále snažit průběžně řešit Vaše požadavky, avšak PŘEVÁŽNĚ ELEKTRONICKOU FORMOU KOMUNIKACE, příp. telefonicky.

Naše kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách: https://www.aval.cz/kontakty.

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace pro nájemníky bytových a nebytových prostor Města Valašské Meziříčí

Úhradu předpisu nájmu (příp. dluhu) proveďte prosím převodem (ze svého bankovního účtu) nebo vkladem na bankovní účet Města vedený u Komeční banky č. 43-4354530277/0100. Prosím VŽDY uvádějte váš variabilní symbol, který máte uveden např. na změnovém hlášení či v evidenčním listě, např. pro čp. 123 a číslo bytu 67 bude variabilní symbol: 1230067 (tj. číslo popisné domu + 00 + číslo bytu). Pokud variabilní symbol neuvedete, nedokážeme správně identifikovat Vaši platbu a můžeme u Vás evidovat dluh.

Potvrzení o zaplacených předpisech pro potřeby úřadu práce či odbor sociálních věcí budeme zasílat výhradně e-mailem.

Opravy a závady - mobilní telefony 606 780 377 p. Číhalová, 602 511 054 p. Dresler, 725 862 126 p. Kociánová (příp. 571 751 764, 571 751 759, 571 751 765) - v současné chvíli máme přislíbeno, že nezbytné opravy nám řemeslníci zajistí, nicméně dá se předpokládat, že i zde může dojít k dočasnému omezení prací.

Své požadavky nám můžete zasílat i na e-mailovou adresu spravabytu@aval.cz .

V ostatních případech včetně dotazů můžete volat na telefonní čísla:

  • předpis nájmu 771 128 484 (571 751 760)
  • sekretariát společnosti 601 572 192 (571 751 757 nebo 571 751 751).

Bližší informace pro vlastníky jednotek v SVJ a uživatele v bytových družstvech

1. Hrazení faktur:
  • pokud fakturu obdržíte poštou (SVJ, BD), vložte prosím tuto fakturu do poštovní schránky společnosti AVAL (v sídle společnosti na Sokolské ulici 1267 ve Valašském Meziříčí) s vyznačeným souhlasem statutárního zástupce s proplacením (přímo na faktuře)
  • pokud fakturu obdržíme my jako správce, budeme Vás kontaktovat a vzájemně si odsouhlasíme proplacení faktury.

Faktury budeme hradit elektronicky z běžného účtu SVJ i těm, kteří mají termínované účty, pokud nebude jiná možnost.

2. Změna vlastníka:
  • doklady potřebné k převodu nám zašlete na e-mail: r.petrvalska@aval.cz.
3. Požadavek na změnu měsíčních záloh na služby, kontaktní adresy, jména, počtu osob, bankovního spojení
nám prosím zašlete elektronicky e-mailem na adresu r.petrvalska@aval.cz nebo písemně, příp. se ozvěte telefonicky 771 128 484.

4. Technické záležitosti jako např. opravy a závady - e-mail spravabytu@aval.cz , mobilní telefony 606 780 377 p. Číhalová, 602 511 054 p. Dresler (příp. 571 751 764, 571 751 759) - v současné chvíli máme přislíbeno, že nezbytné opravy nám řemeslníci zajistí, nicméně dá se předpokládat, že i zde může dojít k dočasnému omezení prací.

Next Post Previous Post