Informace - přístup do modulu

Vážení uživatelé,

situace spojená s pandemií covid-19 se zklidnila a život se nám navrací "do normálu". Kontaktní místo společnosti AVAL je otevřeno, ale žádáme vás, abyste i nadále dodržovali platná opatření.

Důležitým požadavkem v této době byla nutnost mít k dispozici informace on-line a tento již trend bude platit i nadále.
Po celou dobu pandemie jste měli zdarma zpřístupněn modul AKTIVNÍ SVJ PRO, který sloužil pro zjednodušení komunikace a poskytoval důležité informace, ať už ke konkrétní jednotce či celému SVJ. Touto cestou jsme se snažili zjednodušit život našim klientům.

Od 1.7.2021 bude přístup do modulu AKTIVNÍ SVJ PRO umožněn na základě objednávky statutárního zástupce společenství vlastníků.
Přístupem do modulu obdržíte vzdálený přístup do dat naší společnosti. Cenovou nabídku vám rádi připravíme, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: aktivni_svj@aval.cz.
Licencování modulu umožňuje zřídit přístup pouze pro celé společenství vlastníků.

Klidné a pohodové dny.
Ředitel společnosti AVAL, spol. s r.o., Ing. Ovčáček

Více informací o modulu

Modul statutárním zástupcům zpřístupní informace on-line o SVJ, ať už jsou to informace ekonomického či technického charakteru či přehled o vlastnících v SVJ a v neposlední řadě umožní splnění legislativních povinností SVJ pro GDPR.

Přístup do modulů pro jednotlivé vlastníky je zaměřen na údaje, které se vztahují k jejich jednotce, např. přehled předpisů a plateb.

V přiloženém souboru popisujeme 3 různé varianty modulů – AKTIVNÍ SVJ PRO, SVJ ZÁKLAD a SVJ MINI.

SVJ MINI
Zajistí splnění legislativních povinností SVJ s ohledem na ochranu osobních údajů (GDPR).

SVJ ZÁKLAD
Nabízí navíc seznam vlastníků včetně jejich kont (informace o předpisech a platbách a případných dluzích), informace o bankovním účtu a stavu tzv. fondu oprav a přehled přijatých faktur.

AKTIVNÍ SVJ PRO
Je nejpropracovanější modul, který vám umožní již aktivní přístup k datům o vašem SVJ – vzdáleně odsouhlasovat faktury k proplacení, posílat požadavky SVJ na správce, pořizovat odečty měřidel elektronicky. Máte zde možnost ukládat dokumenty k vašemu SVJ (zápisy ze schůzí, stanovy, smlouvy apod.). Modul dále sleduje insolvenční rejstřík a umožní vám včas zachytit insolvenci a zajistit pohledávky.

Next Post Previous Post