Informace společnosti AVAL k 24.3.2020

Vážení klienti,

situaci kolem pandemie koronaviru sledujeme a pečlivě vyhodnocujeme - jednak ve vztahu k námi spravovaným domům, ale i s ohledem na zajištění bezpečnosti zaměstnanců společnosti AVAL a s tím souvisejícím fungování společnosti AVAL pro klienty.

Naše společnost nepřerušila práce - připravujeme rozúčtování a vyúčtování služeb, snažíme se udržet základní chod v domech našich klientů, vedeme účetnictví, proplácíme faktury apod. A samozřejmě řešíme telefonické i e-mailem zaslané dotazy a požadavky.

Část práce řešíme i formou home office.

Snažíme se minimalizovali nebezpečí příp. možného přenosu nákazy koronavirem.

Děkuji všem svým zaměstnancům, velmi si vážím jejich práce a nasazení. Jen díky jejich osobnímu přístupu jsme schopni provoz a služby zajistit.

Vážení klienti, vím, že situace je stále poměrně složitá, věřím, že situaci společně zvládneme.

Ředitel společnosti AVAL, spol. s r.o., Ing. Ovčáček

Next Post Previous Post