Informace pro klienty

Modul Aktivní SVJ PRO

Více informací
Informativní leták: AVAL_letak_SVJ.pdf

AKTIVNÍ SVJ PRO - informace k modulu pro statutární zástupce a vlastníky jednotek - klienty společnosti AVAL.

Vážení statutární zástupci, dovolte nám, abychom Vás oslovili s nabídkou modulů pro vzdálený přístup do dat naší společnosti.

Jedná se o moduly, které by vám, statutárním zástupcům, měly zjednodušit přístup k informacím o vašem SVJ, ať už jsou to informace ekonomického či technického charakteru či přehled o vlastnících v SVJ a v neposlední řadě splnění legislativních povinností SVJ pro GDPR.

Přístup do modulů pro jednotlivé vlastníky je zaměřen na údaje, které se vztahují k jejich jednotce, např. přehled předpisů a plateb.

V přiloženém letáku popisujeme 3 různé varianty modulů – AKTIVNÍ SVJ PRO, SVJ ZÁKLAD a SVJ MINI.

SVJ MINI
Zajistí splnění legislativních povinností SVJ s ohledem na ochranu osobních údajů (GDPR).

SVJ ZÁKLAD
Nabízí navíc seznam vlastníků včetně jejich kont (informace o předpisech a platbách a případných dluzích), informace o bankovním účtu a stavu tzv. fondu oprav a přehled přijatých faktur.

AKTIVNÍ SVJ PRO
Je nejpropracovanější modul, který vám umožní již aktivní přístup k datům o vašem SVJ – vzdáleně odsouhlasovat faktury k proplacení, posílat požadavky SVJ na správce, pořizovat odečty měřidel elektronicky. Máte zde možnost ukládat dokumenty k vašemu SVJ (zápisy ze schůzí, stanovy apod.). Modul dále sleduje insolvenční rejstřík a umožní vám včas zachytit insolvenci a zajistit pohledávky.

PRO OBJEDNÁVKY V ROCE 2019 PLATÍ ZVÝHODNĚNÁ CENA.

Next Post Previous Post