Úprava otevírací doby od 21.10.2020

Úprava úředních hodin AVAL, spol. s r. o.

S ohledem na rychle šířící se infekci dochází k úpravě úřední doby od 21.10.2020 následovně:

Pondělí: 14:00-16:00 hod.

Středa: 09:00-11:00 hod.,

vždy pouze po předchozím telefonickém či e-mailovém objednání.

Současně žádáme naše klienty, aby v maximální míře využívali komunikace bez osobního kontaktu, tedy telefonicky či e-mailem.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste osobně vyřizovali pouze své nejnezbytnější záležitosti a v prostorách AVAL, spol. s r. o. se zdržovali co možná nejkratší dobu.

Nadále, byť s tímto provozním omezením, budeme poskytovat své služby našim klientům.
Věřím, že toto dočasné opatření přijmete s pochopením.
Děkujeme.

Next Post Previous Post