Informace pro klienty

Seminář2019

Seminar2019.pdf

Seminář pro statutární zástupce SVJ a družstev - klienty společnosti AVAL.

Vážení statutární zástupci SVJ a družstev,

dovolte mi, abych Vás jménem společnosti AVAL, pozval na seminář, který pořádáme vždy, když máme pocit, že vzhledem k množství nových informací, legislativním změnám, nebo změnám vůbec, bude nejlépe informovat vás touto formou.

Seminář se bude konat dne 28.03.2019 v 16,30 hod. v M-klubu ve Valašském Meziříčí.

Jako vždy jsme i tentokrát pozvali hosty z oblastí souvisejících se správou, kterými jsou například zástupci HZS, společnosti CZT Valašské Meziříčí s.r.o., nebo společnosti ista Česká republika s.r.o., abyste se dozvěděli některé zajímavé informace z oblasti požární bezpečnosti, dodávek tepla, nebo také z oblasti měření spotřeby vody a tepla a jejich rozúčtování. Z naší strany bychom vás rádi seznámili s novinkami, ať už v souvislosti s legislativními změnami a tzv. GDPR, změnou některých náležitostí správy, nebo i novými technologiemi, které čím dál více vstupují do našich životů. Chceme Vám tak představit například možnost vzdálených přístupů do systému správy, a to nejen pro členy výborů, ale také pro jednotlivé vlastníky.

Těšíme se na vaši účast

za společnost AVAL, spol. s r.o. ředitel společnosti Jaroslav Poláček

Next Post Previous Post