Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Přehled služeb
AVAL, spol. s r. o.

Naše nabídka služeb spojených s chodem (provozem) nemovitostí je široká - služby nabízíme jako dílčí, ale i ve variantě "na klíč", kdy se o nic nemusíte starat. Cena za služby je stanovena vždy individuálně podle požadavků společenství - dáváme přednost osobnímu jednání.

Přehled služeb AVAL, spol. s r. o.

Základní přehled činností

Komplexní správa nemovitostí dle požadavků vlastníka na základě konkrétní příkazní smlouvy s tím, že rozsah služeb si stanoví vlastník (obec, město).

Evidence předpisů a plateb

Vedeme finanční agendy spojené s chodem spravovaných nemovitostí. Od nastavení správné výše zálohových plateb na měsíční předpis, přes hlídání plateb za každého uživatele, po dohodě i spolupráce při vymáhání dlužných částek.

Technický servis

Svěřené nemovitosti udržujeme v bezpečném provozuschopném stavu.

Služby nabízíme formou komplexních, dílčích nebo vybraných služeb dle přání zákazníka

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob