Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Informace
AVAL, spol. s r. o.

Zde naleznete důležité a aktuální informace pro naše kllienty.

Seminář 2019

Seminář 2019 (PDF)

Seminář pro statutární zástupce SVJ a družstev - klienty společnosti AVAL.

Vážení statutární zástupci SVJ a družstev,

dovolte mi, abych Vás jménem společnosti AVAL, pozval na seminář,  který pořádáme vždy, když máme pocit, že vzhledem k množství nových  informací, legislativním změnám, nebo změnám vůbec, bude nejlépe  informovat vás touto formou.

Seminář se bude konat dne 28.03.2019 v 16,30 hod. v M-klubu ve Valašském Meziříčí.

Jako vždy jsme i tentokrát pozvali hosty z oblastí souvisejících se  správou, kterými jsou například zástupci HZS, společnosti CZT Valašské  Meziříčí s.r.o., nebo společnosti ista Česká republika s.r.o., abyste se  dozvěděli některé zajímavé informace z oblasti požární bezpečnosti,  dodávek tepla, nebo také z oblasti měření spotřeby vody a tepla a jejich  rozúčtování. Z naší strany bychom vás rádi seznámili s novinkami, ať už v souvislosti  s legislativními změnami a tzv. GDPR, změnou některých náležitostí  správy, nebo i novými technologiemi, které čím dál více vstupují do  našich životů. Chceme Vám tak představit například možnost vzdálených  přístupů do systému správy, a to nejen pro členy výborů, ale také pro  jednotlivé vlastníky.

Těšíme se na vaši účast

za společnost AVAL, spol. s r.o. ředitel společnosti Jaroslav Poláček

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob