Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Přehled služeb
AVAL, spol. s r. o.

Naše nabídka služeb spojených s chodem (provozem) nemovitostí je široká - služby nabízíme jako dílčí, ale i ve variantě "na klíč", kdy se o nic nemusíte starat. Cena za služby je stanovena vždy individuálně podle požadavků společenství - dáváme přednost osobnímu jednání.

Přehled služeb AVAL, spol. s r. o.

Profesionální předseda

Odborník, kterého můžete pověřit zastupováním Vašeho společenství.
Profesionální předseda, tedy statutární zástupce společenství vlastníků, zajistí všechny činnosti kolem správy domu a pozemku, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění.

Evidence předpisů a plateb

Vedeme finanční agendy spojené s chodem společenství vlastníků. Od nastavení správné výše zálohových plateb na měsíční předpis, přes hlídání plateb za každého vlastníka, po dohodě i vymáhání dlužných částek a hlídání insolvencí.

Účetnictví

Zpracujeme Vám účetnictví v souladu s platnou legislativou a Vy se nemusíte o nic starat, vše zajistíme až po finální účetní závěrku a odeslání na rejstříkový soud.

Technická podpora

Svěřené nemovitosti udržujeme v bezpečném a provozuschopném stavu.

Správní úkony pro společenství vlastníků

Změny v obchodním rejstříku, zastoupení při jednání, uzavírání smluv, změna prohlášení vlastníka apod.

Právní služby a poradna

Našim cílem je pomoci vám dělat bezpečná rozhodnutí.

Služby nabízíme formou komplexních, dílčích nebo vybraných služeb dle přání zákazníka

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob