Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Služby pro Města a obce

Naše nabídka služeb spojených s chodem (provozem) nemovitostí je široká - služby nabízíme jako dílčí, ale i ve variantě "na klíč", kdy se o nic nemusíte starat. Cena za služby je stanovena vždy individuálně podle požadavků společenství - dáváme přednost osobnímu jednání.

Přehled služeb pro Města a obce

Základní přehled činností

V současné době spravujeme pro obce a města nájemní domy s bytovými i nebytovými prostory, penziony pro seniory.

Jedná se o komplexní správu daných nemovitostí od stavebně technických záležitostí přes řešení nájemních vztahů (příprava nájemních smluv, přebírání a předávání bytů (prostor)), zajišťování služeb až po účetnictví a archivaci souvisejících písemností.

Zastupujeme vlastníka při předávání a přebírání nájemních prostor včetně vypracování předávacího protokolu a nájemních smluv.

Nabízíme i poradenství při zpracování investičních záměrů na bytovou výstavbu včetně připomínkového řízení k vypracovaným projektům.

Pro vlastníka nemovitosti vypracujeme prohlášení vlastníka včetně vkladu do katastru nemovitostí.

Služby nabízíme formou komplexních, dílčích nebo vybraných služeb dle přání zákazníka

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob