Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Služby pro Města a obce

Naše nabídka služeb spojených s chodem (provozem) nemovitostí je široká - služby nabízíme jako dílčí, ale i ve variantě "na klíč", kdy se o nic nemusíte starat. Cena za služby je stanovena vždy individuálně podle požadavků společenství - dáváme přednost osobnímu jednání.

Přehled služeb pro Města a obce

Technický servis

Při zajištění technické podpory Měst a Obcí zejména:

  • zajištění pravidelných revizí a následně porevizních oprav v domě
  • opravy a údržba společných částí domu
  • zajištění revizních kontrol při předání bytové jednotky
  • součinnost při uzavírání smluv s dodavateli médií
  • součinnost při pojištění domu
  • zajištění úklidu společných částí domu
  • výběrová řízení na opravy domu a bytových jednotek
  • příprava projektové dokumentace pro revitalizaci
  • znalecké posudky

Služby nabízíme formou komplexních, dílčích nebo vybraných služeb dle přání zákazníka

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob