Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Služby pro Právnické osoby

Naše nabídka služeb spojených s chodem (provozem) nemovitostí je široká - služby nabízíme jako dílčí, ale i ve variantě "na klíč", kdy se o nic nemusíte starat. Cena za služby je stanovena vždy individuálně podle požadavků společenství - dáváme přednost osobnímu jednání.

Přehled služeb pro Právnické osoby

Technická podpora

V rámci technické podpory zajišťujeme:

  • sledování revizí
  • sledování porevizních oprav
  • výběrová řízení na opravy domu
  • opravy společných částí domu
  • znalecké posudky
  • energetické štítky
  • pojištění společných částí domu
  • úklid společných částí domu
  • pasportizaci nemovitosti

Služby nabízíme formou komplexních, dílčích nebo vybraných služeb dle přání zákazníka

Změna správce

Pokud se rozhodnete pro změnu správce nemovitosti (ať jste společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo či jiná právnická či fyzická osoba), nemusíte se obávat, že to pro vás bude administrativně náročné - pomůžeme vám, aby vše proběhlo hladce a v souladu s platnou legislativou.

Co potřebujeme od vás

co zvládneme sami

vyžádáme si od původního správce kompletní dokumentaci k nemovitosti / oznámíme změnu správce dodavatelům / oznámíme změnu správce vlastníkům nemovitosti / prohlášení vlastníka + pasportizaci nemovitosti / stanovy společenství vlastníků (pokud nejsou vystaveny na rejstříku) / projektovou dokumentaci k domu / revizní zprávy / uzavřené smlouvy (dodavatelé médií, smlouvy o dílo, apod.) včetně záruk na dílo / návody k obsluze užívaných technologií v nemovitosti / seznam vlastníků (příp LV z KN) či nájemníků / účetní uzávěrku / originální účetní doklady pro daný rok (příp. předchozí archív) / odečty médií / aktuální předpis nájmu / tvorba "fondu oprav" včetně konečných zůstatků dle jednotek / spojová čísla SIPO / čísla bankovních účtů vlastníků, pokud jsou vedena / přehled dlužníků včetně rozpisu jednotlivých dluhů / stanovená kriteria pro rozúčtování a vyúčtování služeb (vyúčtování služeb a výše záloh za poslední období)

 

Prohlášení vlastníka

Nabízíme pro Vás službu prohlášení vlastníka či změnu prohlášení vlastníka.

Prohlášení vlastníka je závazný dokument, který se vkládá do katastru nemovitostí. Tímto vlastník nemovitosti vymezí bytové jednotky v domě.
Jednotky v domě mohou být jak bytové, tak i nebytové včetně jejich příslušenství a vybavení.
Po nabytí právní moci je nemovitost rozdělena na jednotky, s kterými lze disponovat.

Od 1.7.2020 je nová úprava pro změnu prohlášení vlastníka u společenství vlastníků, podle zákona č. 162/2020 Sb., o změně občanského zákoníků,
která změnila stávající právní úpravu týkající se procesu změny prohlášení.

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob