Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Informace
AVAL, spol. s r. o.

Zde naleznete důležité a aktuální informace pro naše kllienty.

Energie a předpis

Vážení klienti,

v naší společnosti AVAL spol. s r. o. vnímáme složitou situaci kolem růstu cen energií. Tak dynamický růst v historii naší firmy ještě nepamatuji. Tomu odpovídají i nynější obavy občanů, zda zvládnou hradit své výdaje na bydlení a na živobytí obecně.
Trend růstu ceny plynu se bohužel nezastavil ani v roce 2022 a ovlivňuje tak dále cenu tepla.

Situace s cenami energií nám jako správci není lhostejná. Jednali jsme se zástupci CZT, města Valašské Meziříčí, ale cenu tepla ovlivnit nedokážeme! Dodavatel tepelné energie je při tvorbě ceny vázán Energetickým zákonem a Cenovými rozhodnutími ERÚ o věcně usměrňovaných cenách tepelné energie. Navíc tvorba ceny tepla podléhá pravidelným kontrolám ERÚ.

Jednali jsme i se zástupci sociálního odboru města, se zástupci Úřadu práce Valašském Meziříčí, abychom uměli klienty, kteří mají potíže s úhradou nedoplatku z vyúčtování služeb roku 2021, popř. novým předpisem úhrad pro rok 2022, nasměrovat pro pomoc v případě, že nebudou mít prostředky na úhrady.
Jsme si vědomi toho, že pro bezproblémový chod domů, společenství vlastníků či bytových družstev je nutné, aby všichni uživatelé bytů hradili v předepsaných termínech.

Proto byl měsíční předpis upraven na míru každého uživatele dle spotřeby vyplývající z vyúčtování za rok 2021. Předpis je zároveň konstruován tak, aby v domech, resp. ve společenstvích vlastníků či bytových družstvech bylo vybráno měsíčně tolik finančních prostředků, kolik je potřeba zaplatit jednotlivým dodavatelům služeb. Při tvorbě předpisu jsme přihlíželi k tomu, abychom ve vyúčtování za rok 2022 předešli větším nedoplatkům jednotlivých uživatelů bytů.
Pokud v průběhu roku 2022 dojde k výrazné změně ceny tepla směrem dolů, jsme připraveni po dohodě se statutárními zástupci operativně reagovat a předpis upravit dle aktuálních cen tepla.

Vážení klienti, věřte mi, že zaměstnanci dělají v rámci našich možností vše pro to, aby negativní dopady související se zdražením energií byly pro domy, jednotlivá společenství vlastníků a bytová družstva minimální.
Na závěr nám všem přeji, aby se situace kolem energií v co nejkratším termínu stabilizovala a všichni jsme mohli prožít klidné léto.

Jiří Ovčáček
jednatel společnosti AVAL, spol. s r. o.

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob