Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Informace
AVAL, spol. s r. o.

Zde naleznete důležité a aktuální informace pro naše kllienty.

Informace k platbě poplatku za odpad ve Valašském Meziříčí

Městský úřad Valašské Meziříčí informuje, že v letošním roce nebudou z důvodu vysokých nákladů rozesílány složenky pro zaplacení poplatku za odpad.

Poplatek za komunální odpad zůstává i pro kalendářní rok 2023 na částce 490 Kč. Lze jej zaplatit bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1229851/0100 s uvedením variabilního symbolu, který je u každého poplatníka neměnný a dále na některé z pokladen ul. Zašovská 784 a ul. Soudní 1221 (na této pokladně vzhledem k rekonstrukci MěÚ na ulici Soudní pouze bezhotovostně!). Při bezhotovostních platbách převodem na účet je nezbytné zaplatit za každého člena domácnosti zvlášť s uvedením variabilního symbolu, který je u každého poplatníka odlišný.

Případné bližší informace, např. o příslušném variabilním symbolu na platbu, mohou obyvatelé získat u referentek finančního odboru Libuše Becherové (email: becherova@muvalmez.cz , tel. 571 674 460 a Lucie Vlachové (email: vlachova@muvalmez.cz , tel. 571 674 523)

Důrazně žádáme, aby obyvatelé platby hradili pouze na výše uvedený bankovní účet č. 19-1229851/0100 a nepoužívali pro platbu jiné číslo bankovního účtu města, protože v tomto případě bude platba považována za neuhrazenou!

 

Zpráva je k dispozici na stránkách Městského úřadu Valašské Meziříčí:

https://www.valasskemezirici.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17636&id=53161

 

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob