Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Informace
AVAL, spol. s r. o.

Zde naleznete důležité a aktuální informace pro naše kllienty.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Přinášíme Vám aktuální informace o přistavení velkoobjemových kontejnerů.
Také na podzim provede společnost TS Valašské Meziříčí, s. r. o. tradiční vývoz velkoobjemového, nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu. Za tímto účelem přistaví kontejnery na objemný a nebezpečný odpad od 9. do 18. října a na bioodpad od 27. do 30. října a od 3. do 6. listopadu.
Žádáme občany, aby do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které slouží ke sběru objemného odpadu, neodkládali odpady nebezpečné (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzelé barvy, staré televizory apod.), železný šrot a biologický odpad. Uvedené složky mohou občané s trvalým bydlištěm ve Valašském Meziříčí předat bezplatně ve sběrném dvoře na ulici Mikoláše Alše 833.
Provozní doba sběrného dvora je od pondělí do soboty, vždy od 7.00 do 17.00.
Občané bez možnosti odvozu uvedeného odpadu do sběrného dvora se mohou individuálně dohodnout se společností TS Valašské Meziříčí, s. r. o., která zajistí centrální odvoz za úplatu.
VŠECHNY KONTEJNERY BUDOU OZNAČENY CEDULÍ S POPISEM ODPADU, KTERÝ DO NICH PATŘÍ.

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob