Zjednodušujeme Vám život Tel.: +420 571 751 751

Informace
AVAL, spol. s r. o.

Zde naleznete důležité a aktuální informace pro naše kllienty.

Aktualizované informace o povinnosti kontroly systému vytápění a klimatizace domu

Dle ustanovení § 6a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění je vlastník povinen zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí systému vytápění a klimatizace a splnit další s tím související povinnosti. Ke zmíněnému právnímu ustanovení byla vydána vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání v platném znění (dále jen vyhláška), kde lze zjistit podrobnosti. Obě právní normy jsou přístupné na www.zakonyprolidi.cz

Povinnost se týká vlastníků domů, ve kterých jmenovitý výkon zdroje systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání překračuje 70 kW. Po konzultaci s energetickými auditory je bohužel nutné zmínit, že se povinnost netýká pouze domů s vlastní kotelnou, ale rovněž domů s teplem, dodávaným dálkově. Pro dodávky tepla společností CZT Valašské Meziříčí s.r.o. se vyjádřil ředitel společnosti Ing. Gába v tom smyslu, že technologický systém dodávky tepla této společnosti splňuje požadavky na automatizační a řídící systém budovy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky, čímž je splněna výjimka z povinnosti provádět v domech, napojených na CZT Valašské Meziříčí s.r.o., předmětné kontroly. To následně potvrdil i oslovený energetický specialista.

Vzhledem k tomu, že zákon o hospodaření energií obsahuje i sankce pro neplnění povinností, doporučujeme kontrolu v těch domech, kde je povinná, nechat provést a dále ji provádět pravidelně. Na rozdíl od průkazu energetické náročnosti budovy, který má obecnou platnost 10 let, je platnost této kontroly pouze pětiletá a pak se musí zopakovat. Kontrolu nemůže provádět každý energetický specialista. Jejich seznam i s kontakty je uveden na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, do druhu oprávnění je nutno zadat "kontrola systému vytápění" a dále je vhodné filtrovat dle obce a volit takového, kterého má dům poblíž.

Webová adresa zde:

 

https://www.mpo-enex.cz/experti/

261 popisných čísel 3891 bytových a nebytových jednotek 148 společenství vlastníků a družstev 5 právnických nebo fyzických osob