Změna správce

... s námi je to snadné

Svěřte SPRÁVU svých NEMOVITOSTÍ zkušenému týmu! Ať se jedná o bytový dům, dům s byty i nebytovými prostory, či jiné komerční nemovitosti a průmyslové areály.

Námi doporučené řešení

Pokud se rozhodnete pro změnu správce nemovitosti (ať jste společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo či jiná právnická či fyzická osoba), nemusíte se obávat, že to pro vás bude administrativně náročné - pomůžeme vám, aby vše proběhlo hladce a v souladu s platnou legislativou.

Co záleží na vás

schválit výpověď stávajícímu správci
V případě SVJ se musí na schůzi SVJ odsouhlasit změna správce a usnést se, kdo bude nový správce. Nutný je souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
podat výpověď (včetně výpovědí plných mocí) stávajícímu správci
uzavřít smlouvu s novým správcem

Co zvládneme sami

vyžádáme si od původního správce kompletní dokumentaci k nemovitosti
oznámíme změnu správce dodavatelům
oznámíme změnu správce vlastníkům nemovitosti

Co si vyžádáme od současného správce

prohlášení vlastníka + pasportizaci nemovitosti
stanovy společenství vlastníků (pokud nejsou vystaveny na rejstříku)
projektovou dokumentaci k domu
revizní zprávy
uzavřené smlouvy (dodavatelé médií, smlouvy o dílo, apod.) včetně záruk na dílo
návody k obsluze užívaných technologií v nemovitosti
seznam vlastníků (příp LV z KN) či nájemníků
účetní uzávěrku
originální účetní doklady pro daný rok (příp. předchozí archív)
odečty médií
aktuální předpis nájmu
tvorba "fondu oprav" včetně konečných zůstatků dle jednotek
spojová čísla SIPO
čísla bankovních účtů vlastníků, pokud jsou vedena
přehled dlužníků včetně rozpisu jednotlivých dluhů
stanovená kriteria pro rozúčtování a vyúčtování služeb (vyúčtování služeb a výše záloh za poslední období)
image

Působnost po celé ČR

Naše služby poskytujeme s celorepublikovou působností. V současné době máme klienty od Prahy až po východ Moravy.

  • Klienti mohou mít přístup do informačního systému.
  • Máme zkušenosti od roku 1992.

Speciální služby

Dokážeme Vám nabídnout i služby, kterými se většina správních firem nezabývá. Ze zkušeností víme, že některé záležitosti nechtějí po změně občanského zákoníku řešit ani advokáti.

  • Prohlášení vlastníka.
  • Změna družstva na společenství a opačně.
image

Nezávislost na dodavatelích

O výběru dodavatelů vždy rozhoduje náš klient (včetně rozsahu poptávaných služeb) - garantujeme naši nezávislost na dodavatelích..

Kompletní servis

Naše služby poskytujeme na základě dohody s klientem. Může se jednat o dílčí službu, nebo zajistíme kompletní servis pro vlastníka nemovitosti.

24/7 Dostupnost informací

Díky našemu programovému vybavení můžete mít informace o své nemovitosti nepřetržitě.

Zabezpečená data

Bezpečnost veškerých dat, která spravujeme, je pro nás důležitá. Na našich serverech jsou v bezpečí. A samozřejmě jsou zálohovaná včetně šifrování.

Pojištění odpovědnosti

Naše společnost má pojištění odpovědnosti pro správu a údržbu nemovitostí a realitní činnost ve výši 20 000 000 Kč.

V současné době spravujeme

145

Společenství a družstev

8

Právnických a fyzických osob, včetně městských úřadů

262

Čísel popisných

3893

Jednotek (bytů, nebytů)

Zaujala Vás naše nabídka služeb?

Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. Vždy se našim klientům snažíme vyjít vstříc ... samozřejmě, pokud to není v rozporu s našimi hodnotami.